ברוכים הבאים
בשביל למחוק דף זה:
• התחבר ל - FTP.
• הכנס לתקייה בשם Public_Html.
• מחק את הקבצים.
• העלה את קבצי האתר.